Pięknie dziękujemy wszystkim za wsparcie w zbiórce darów dla Ukrainy.

Zbieramy dalej!