W przypadku, gdy chcą Państwo zapisać dziecko do naszego przedszkola lub do naszej szkoły podstawowej,  ale z różnych przyczyn nie możecie zrobić Państwo tego poprzez złożenie wniosku elektronicznego

prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem  – tel.: 74/84-243-68