Zapraszamy do wzięcia udziału w Akcji

„Czysty i Zielony Wałbrzych”

miejsce: teren Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1

godzina: 9.00 – 12.00

Na zakończenie akcji przewidziane ognisko z pieczeniem kiełbasek

Każdy uczestnik akcji otrzyma ekotorbę

czysty Wałbrzych