Miło nam poinformować , że  sobotę 27.10.2018r w Publicznej  Szkole Podstawowej  Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu podczas Koncertu Patriotycznego „Nasza Niepodległa” odebrały nagrody za I miejsca w Miejskim  Konkursie  Plastycznym  „Za co kocham Polskę”- Kornelia Bernaciak i Aleksandra Błaszczyk z klasy III a. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na różnorodność narodową występującą w naszym kraju z jednoczesnym uwzględnieniem bogactwa kulturalno – historycznego Polski oraz zainteresowanie  dzieci i młodzieży wartościami: braterstwo i tolerancja. Zadanie więc nie było łatwe, dlatego obu uczennicom należą się duże brawa.

                                                                                                                                    Marzena Wiśniewska