W piątek 23 lutego 2018r. w PSP nr 21 w Wałbrzychu odbyła się  Gala finałowa akcji  społeczno-edukacyjnej „Numer 112 ratuje życie!”. Jej współorganizatorami byli : policja, straż pożarna, straż miejska, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ratownictwo medyczne, koksownia Victoria. W ramach akcji odbyły się dwa miejskie konkursy dla uczniów wałbrzyskich szkół. Podczas uroczystości  wręczono nagrody dla laureatów. Uczeń klasy II a  Brajan  Patalon otrzymał wyróżnienie w miejskim konkursie plastycznym „Numer 112 ratuje życie! , na który wpłynęło ponad 700 prac. Jest to duży sukces dla naszego ucznia. Gratulujemy!

Marzena Wiśniewska