Klasa II a przystąpiła doOgólnopolskiego konkursu plastycznegodla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych #NaszaFlagaPL. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat „230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.W każdej pracy musiał być wyeksponowany motyw naszej flagi państwowej. Zdjęcie pracy konkursowej należało przesłać poprzez wypełnienie specjalnego formularza na stronie internetowej.Przed rozpoczęciem konkursu przeprowadzono zajęcia na temat „Dlaczego ważne jest obchodzenie świąt narodowych i jak należy takie święta obchodzić”.Głównym celem konkursu było:

  1. Promowanie obchodzenia świąt narodowych poprzez wywieszanie polskiej flagi państwowej.
  2.  Edukowanie w zakresie zasad wywieszania polskiej flagi państwowej, historii barw narodowych i ich znaczenia.
  3. Przekazanie wiedzy w zakresie poznania ważnych wydarzeń z historii naszego kraju.
  4.  Budowanie poczucia wspólnoty narodowej oraz popularyzacja wiedzy o polskiej fladze i polskich barwach narodowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.
  5. Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej.

Nasi uczniowie chętnie wykonali prace plastyczne. Zgodnie z regulaminem wysłaliśmy je do 12 kwietnia. Każde poprawne  zgłoszenie było potwierdzone przez organizatora na e-maila rodzica. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

                                                                                                     M. Wiśniewska