W dniu 02.12.2019r. w Starej Kopalni uczniowie z klasy IVA uczestniczyli  w Barbórce, czyli w tradycyjnym święcie  górniczym. Uczniowie mieli okazję spotkać się z emerytowanymi górnikami, posłuchać piosenek – wziąć udział w żywej lekcji historii. Na zakończenie zostały rozdane nagrody za konkurs plastyczny o tematyce górniczej. Drugie miejsce zajęła nasza uczennica z klasy IV A – Ola Błaszczyk.

                                                                                       V. Nowak, S. Glinkowski