Dnia 28. 11. 2018 r. odbył się uroczysty  apel  dla kl. I-VIII  poświęcony 29  rocznicy uchwalenia  Konwencji o Prawach Dziecka. Został on przygotowany przez uczniów klasy VIII b pod kierunkiem Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia p. Małgorzaty Opali. Uczniowie klasy VIII b przedstawili  pozostałym uczniom historię uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, oraz w przygotowanej prezentacji multimedialnej przypomnieli najważniejsze prawa dziecka, przedstawili instytucje stojące na straży praw dziecka oraz podali wskazówki jak radzić sobie z przemocą. Na zakończenie uczniowie kl. I-III otrzymali kolorowe balony z wypisanymi prawami dziecka. Wszyscy uczniowie muszą jednak pamiętać, że korzystając z praw nie mogą ograniczać praw innych –  kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa.

Uczniowie pamiętajcie!!!

Oprócz praw,  macie   również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka rodziców, Polaka i człowieka!!!!

                                                                           Opala Małgorzata