W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dnia 09. 02.2023 r.  odbył się apel dla  kl. I- VIII związany z bezpiecznym ich spędzaniem.

 Przestrogi o niebezpieczeństwach czyhających podczas zabaw zimowych  oraz w Internecie przygotowali uczniowie kl. VI b oraz  VIII c pod kierunkiem p. Małgorzaty Opali i  p. Anny Paździor.

Uczniowie zapoznali   swoich kolegów z „ Kodeksem postępowania w czasie ferii zimowych oraz zabaw zimowych”. Występujący zaprezentowali humorystyczne  wiersze o tematyce zimowej oraz uczulili swoich kolegów  na niebezpieczeństwa  w Internecie i w jaki sposób się przed nimi bronić..

Pani Wicedyrektor Małgorzata Marzewska,  która zaszczyciła swoją obecnością na apelu, życzyła wszystkim uczniom wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku zimowego.

NIE  ZAPOMINAJCIE O ZAPREZENTOWANYCH  PRZESTROGACH I ZASADACH, A WASZE  FERIE BĘDĄ UDANE I NIEZAPOMNIANE!!!!!

    Opala Małgorzata, Paździor Anna