W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi dnia 28. 01.2016r. odbył się apel dla kl 0- VI związany z bezpiecznym ich spędzaniem.

Dla klas 0- III apel przygotowała kl. II b pod kierunkiem wychowawcy p. Agaty Muller. Natomiast dla klas IV- VI przestrogi o niebezpieczeństwach czyhających podczas zabaw zimowych przygotowała kl. V b pod kierunkiem p. Małgorzaty Opali. Uczniowie zapoznali swoich kolegów z „ Kodeksem postępowania w czasie ferii zimowych oraz zabaw zimowych”. Występujący zaprezentowali również wiersze o tematyce zimowej.

Dnia 11 lutego obchodzony będzie Dzień bezpiecznego Internetu. W związku z tym pedagog szkolny p. Katarzyna Kuchta wyświetliła uczniom filmiki pt: „ Owce w sieci”, które uświadomiły uczniom jak być „bezpiecznym w sieci”.

Podczas apelu dla kl. IV- VI p. wicedyrektor wręczyła dyplomy za I, II i III miejsce w konkursie szkolnym na najładniejszy plakat „ Spędzam ferie zimowe bezpiecznie i wesoło”.

Natomiast na apelu dla kl. I-III nastąpiło podsumowanie projektu pt: „Bezpieczna droga”.

Opala Małgorzata