,,Czysty Wałbrzych” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu

W dniu 28 marca 2015 r. uczniowie, rodzice, dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Wałbrzychu aktywnie włączyli się do akcji ,,Czysty Wałbrzych” organizowanej przez władze miasta.
Zbiórka miała miejsce o godzinie 9.00. Uczestnicy przy pomocy mioteł, grabi, łopat i innego sprzętu, wcześniej zakupionego specjalnie na tę akcję, sprzątali teren wokół szkoły. Zbierano śmieci, grabiono liście, porządkowano plac zabaw, boisko szkolne oraz teren wokół placówki. Uczestnicy akcji z dużym poświęceniem zebrali 22 worki pełne odpadów, które następnie odebrał samochód WZWiK.
Akcja przebiegała sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także okazji do rozmów oraz refleksji. Mamy wielką nadzieję, że tego typu działania zaowocują chęcią codziennego dbania o środowisko i czystość naszego miasta.
Wyznaczone tereny dokładnie wysprzątano, a akcję udokumentowano licznymi zdjęciami do obejrzenia, których serdecznie zapraszamy.