Dnia 28.05.2018 r. w Zespole – Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu  odbyła się uroczysta akademia z okazji  „Dnia Ziemi”. Obchody tego święta stały się tradycją szkoły i weszły na stałe do kalendarza imprez szkolnych. W tym roku szkolnym uczniowie kl.  V I I a, b  oraz VI a, b- uczestnicy zajęć rozwijających uzdolnienia  w obszarze przyrodniczo- matematycznym realizowanych w ramach projektu „ Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” przygotowali pod kierunkiem  nauczycielek  Małgorzaty Opali i Violetty Ilejko   inscenizację pt: „Jak rozweselić Ziemię”. Występ uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez nauczyciela muzyki – Sławomira Glinkowskiego. Uczniowie w pełnej humoru  inscenizacji przedstawili w jaki sposób klimat wpływa na życie  organizmów na naszej planecie, jak należy segregować śmieci i odpady, oszczędzać energie świetlną i wodę .

Podczas akademii zostały ogłoszone wyniki trzech powiatowych konkursów, organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły:

  • Powiatowy Konkurs dla klas I-III- „Najciekawsze legendy Wałbrzycha i okolic”
  • Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla klas IV- VI-„ Spostrzegawczy Przyrodnik”
  • Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI „ Spostrzegawczy Matematyk”

Milo było nam gościć laureatów  tych konkursów i ich opiekunów. Swoją obecnością zaszczyciły nas również: p. Magdalena Legierska i p. Ilona Dębicka z Muzeum Okręgowego  w Wałbrzychu, które uczestniczyły w wyborze najlepszych  prac w konkursie „Najciekawsze legendy Wałbrzycha i okolic”.

Wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Marzewska oraz przedstawicielki Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu  wręczyły atrakcyjne nagrody i dyplomy laureatom konkursów.

Opiekunowie przygotowujący uczniów do konkursów  otrzymali okolicznościowe podziękowania.

 

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców ZSP nr 1 w Wałbrzychu za okazane wsparcie i  pomoc w przygotowaniu imprezy.

 

Organizatorzy powyższych konkursów dziękują uczniom i ich opiekunom za udział, oraz serdecznie zapraszają  do udziału w konkursach w przyszłym roku szkolnym.

 

Opala Małgorzata