Dnia 28.04.2017 r. w Zespole – Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu  odbyła się uroczysta akademia z okazji  „ Dnia Ziemi”. Obchody tego święta stały się tradycją szkoły i weszły na stałe do kalendarza imprez szkolnych. W tym roku szkolnym uczniowie kl.  V I a, b  oraz V b- uczestnicy zajęć rozwijających uzdolnienia  w obszarze przyrodniczo- matematycznym realizowanych w ramach projektu „ Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych” przygotowali pod kierunkiem  nauczycielek  Małgorzaty Opali i Violetty Ilejko  inscenizację pt: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Występ uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez nauczyciela muzyki – Sławomira Glinkowskiego. Uczniowie w pełnej humoru  inscenizacji przedstawili walory odnawialnych zasobów energii i ich  wykorzystanie.

Podczas akademii zostały ogłoszone wyniki trzech powiatowych konkursów, organizowanych przez nauczycieli naszej szkoły:

  • Powiatowy Konkurs dla klas I-III- „Najciekawsze legendy Wałbrzycha i okolic”
  • Powiatowy Konkurs Ekologiczny dla klas IV- VI-„ Spostrzegawczy Przyrodnik”- „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”
  • Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI „ Spostrzegawczy Matematyk”- „ Oś symetrii w przedmiotach codziennego użytku”

Milo było nam gościć laureatów  tych konkursów i ich opiekunów.

Wicedyrektor szkoły p. Małgorzata Marzewska wręczyła atrakcyjne nagrody i dyplomy laureatom konkursów.

Opiekunowie przygotowujący uczniów do konkursów  otrzymali okolicznościowe podziękowania.

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców ZSP nr 1 w Wałbrzychu za okazane wsparcie i  pomoc w przygotowaniu imprezy.

Organizatorzy powyższych konkursów dziękują uczniom i ich opiekunom za udział, oraz serdecznie zapraszają  do udziału w konkursach w przyszłym roku szkolnym!

                                                                               Opala Małgorzata