Światowy Dzień Zwierząt – to święto , które obchodzimy corocznie 4 października. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, a przede wszystkim do ich godnego życia, bezpieczeństwa i wolności. Z tej też okazji klasy : I a, II a i III a  zorganizowały apel .

Honorowymi gośćmi tej imprezy byli dyrektor szkoły pan Leonard Górski, przewodnicząca Rady Rodziców pani Małgorzata Górska, a także funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Straż Miejską reprezentował patrol szkolny z inspektorem Krukiem na czele. Uczniowie biorący udział w uroczystości mieli możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z maskotką wałbrzyskiej Straży Miejskiej. Ponadto w czasie trwania uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody ze Szkolnego Konkursu Plastycznego pt.: „ Moje ulubione zwierzątko”.

V. Ilejko