W środę 01.10.2014r.w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego „ Bądź bezpieczny na drodze”. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Straży Miejskiej w Wałbrzychu, Dyrektor Szkoły , przewodnicząca Rady Rodziców oraz uczniowie naszej szkoły. Projekt ten realizowany jest w szkole już od kilku lat z myślą o najmłodszych uczniach. Koordynatorami są M. Wiśniewska i A. Muller. Celem projektu jest kształtowanie postaw i nawyków zapewniających bezpieczeństwo dzieci na drodze oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach, jakie napotyka dziecko w czasie drogi do szkoły.
Planowane efekty projektu:
– zwiększenie świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa uczniów w ruchu drogowym.
-wzbudzanie większego zainteresowania rodziców i nauczycieli problematyką bezpieczeństwa dzieci.
-poznanie przyczyn wypadków i sposobów ich zapobiegania.
W ciągu dwóch tygodni uczniowie naszej szkoły realizowali zadania związane programem. Poznali i pogłębili wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego. We wszystkich klasach przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych o tematyce związanej z bezpieczną drogą. Opracowano scenki na temat bezpiecznego zachowania się na drodze i wykorzystania znajomości numerów telefonów alarmowych. Dzieci uczyły się wierszy i piosenek o ruchu drogowym, wykonały plakaty na temat „Bezpieczeństwo na drodze”, które były zaprezentowane na podsumowaniu projektu. Podczas tej uroczystości przedstawiciel Straży Miejskiej w Wałbrzychu rozmawiał z dziećmi o zagrożeniach i niebezpieczeństwach napotykanych na naszych drogach. Na zakończenie przeprowadzono konkurs podsumowujący wiedzę o przepisach ruchu drogowego połączony z zabawami i konkurencjami sportowymi.

image2 image3 image4

image