W dniu 8 maja, w gościnnych salach Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna edycja Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 
W Przeglądzie brali udział uczniowie szkół wałbrzyskich i powiatu wałbrzyskiego. Uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom.
Jury nagrodziło następujących uczestników:

I miejsce Justyna Karpińska

II miejsce Oliwia Zelek

II miejsce Krzysztof Sokołowski

III miejsce Magdalena Gorczyca

Wyróżnienie  Wojciech Sołtysiak i  Zuzanna Rogulska

Nagrody ufundowane przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „ Victoria” S.A wręczali Starosta Powiatu Wałbrzyskiego – Pan Leonard Górski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wałbrzychu – Pani Małgorzata Marzewska i przewodnicząca jury – Pani Małgorzata Wiłkomirska.

    Wszystkim opiekunom i uczestnikom dziękujemy za udział w Przeglądzie.

                                                                                 Justyna Stenzel