Apel o zdrowym odżywianiu

W czwartek odbył się w naszej szkole apel podsumowujący projekt edukacyjny „ Owoce i warzywa w szkole”. Projekt skierowany był do uczniów klas 0-III.Głównym celem było propagowanie wśród dzieci wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do spożywania warzyw i owoców. W trakcie realizacji projektu wychowawcy wraz z uczniami przeprowadzili pogadanki o zdrowym odżywianiu, wykonano gazetki tematyczne o owocach i warzywach. W szkole odbył się również „Owocowy dzień” . W ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny dla uczniów klas O-III „Jem zdrowo i kolorowo” a dla rodziców na najciekawszy przepis z przetworów owocowo-warzywnych. Podsumowaniem projektu był apel przygotowany przez klasę II„a” pod kierunkiem M. Wiśniewskiej, na który zaproszono Dyrektora szkoły, pielęgniarkę szkolną , rodziców oraz klasy 0-III wraz z wychowawcami Na zakończenie pani pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat zdrowego odżywiania a uczniowie i rodzice otrzymali dyplomy za osiągnięte miejsca w konkursach.

Marzena Wiśniewska