Światowy Dzień Snu  jest obchodzony corocznie w ostatni piątek przed równonocą wiosenną. Jego celem jest promowanie korzyści płynących z prawidłowego i zdrowego snu oraz poszerzenie świadomości o zaburzeniach snu, a także o ich skutkach społecznych. Dlatego też, uczniowie naszej szkoły w tym dniu zapoznani zostali z tematyką snu, poprzez obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej  zdrowego snu.

V. Ilejko, M. Wiśniewska,A. Wilczyńska