Wychowawcy klas

I a – p . Angelika Wilczyńska

I b – p. Agata Müller

II a – p. Marzena Wisniewska

III a – p. Iwona Kozubek

III b – p. Violetta Ilejko

III c – Justyna Stenzel

IV a – p. Aneta Szymczak

IV b – p. Joanna Baranowska

V a – p. Sylwia Błaszczyk

V b – p. Agnieszka Raciniewska

VI a – p. Anna Paździor

VI b – p. Marcin Kwiatkowski

VII a – p. Grażyna Broniek – Pelister

VII b – p.  Małgorzata Opala