Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 na rok szkolny 2023/2024.

—LINK DO WNIOSKU—