Nasi wolontariusze

Opiekunami szkolnego  Klubu Ośmiu w roku szkolnym 2017/18 są:

 –Pani Iwona Kurowska
 -Pani Anna Wnęk – Sosialuk

Członkowie Klubu Ośmiu, czyli nasi dzielni wolontariusze z klas IV-VIII