Grono Pedagogiczne

mgr Leonard Górski – Dyrektor – Zajęcia komputerowe

mgr Małgorzata Marzewska – Wicedyrektor – Język polski, wych. do życia w rodzinie

mgr Joanna Baranowska – Język angielski,

mgr Sylwia Błaszczyk – Język polski, historia, przyroda

mgr Grażyna Broniek – Pelister – Język polski, historia

mgr Jadwiga GawoniczŚwietlica

mgr Sławomir Glinkowski – Muzyka

mgr Violetta Ilejko – Edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Kozubek – Edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kuchta – Pedagog szkolny, zajęcia komputerowe,

mgr Iwona Kurowska – Religia

mgr Marcin Kwiatkowski – Wychowanie fizyczne

mgr Daria LorensJęzyk angielski

mgr Aneta Mroczkowska – Biblioteka, plastyka

mgr Agata Müller – Edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Opala – Matematyka, przyroda, fizyka

mgr Anna Paździor – Matematyka, zajęcia techniczne

mgr Agnieszka Prusak – Świetlica

mgr Justyna Stenzel – Edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Szymczak – Język angielski

mgr Angelika Wilczyńska – Edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Wiśniewska – Edukacja wczesnoszkolna

ks. Łukasz Kowalczuk – Religia